Empty space

Här är fortsättningen på mitt emptyspace-undersökande. Tanken var att undersöka det tomrummet som definieras med hjälp att kroppens rörelse i förhållande till rummet.
 
Allmänt | | Kommentera |

Experiment

Gör video, tar skärmdumpar och tecknar på dem för att försöka hitta former. Empty space ska gestaltas, en rörelse i förhållande till rummet som symboliserar just empty space ska få färg, form och material. To be continued.
 
Allmänt | | Kommentera |
Upp