Empty space

Här är fortsättningen på mitt emptyspace-undersökande. Tanken var att undersöka det tomrummet som definieras med hjälp att kroppens rörelse i förhållande till rummet.
 
Allmänt | | Kommentera |
Upp